Människan är viktigast

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg under marknadsföringsprocessen är att det är människor som påverkar människor. Trycksaker, hemsidor, facebook, twitter, instagram etc används endast som verktyg som för fram vad vi har att säga. Dess syfte är att öppna för ett samtal där erfarenhet, attityd och beteende blir direkt avgörande för en positiv fortsatt relation. Och där kom vi genast in på målgruppsanalys, människokännedom och argumentanpassning – låt oss prata mer om detta någon gång.